بـــوی سبـــــــزینه های بهــــــشت
عهدوفاکن بنماسرخی عشق ازلی/عاشقم وازلب لعلت چوکشیدن نتوان

                              به نام خدا

                     سرزمین سبزه ونور

من ازآن سرزمین سبـزه ونورم چه می دانی؟!              

من ازآن ساحــــل دریایی درّم چه می دانی؟!

دیارم گوشه ای ازآن بهشت آریــایی هاست               

دراین بزم شقــایق هاپراز شورم چه می دانی؟!

تمام واژه های عشـــق پیدامی شود،این جا               

من ازآن واژه های تیره گون دورم چه می دانی؟!

زمین من نفس داردبه پای پنـــجره بنشین                

ببین کزاین نفس هامست ومسرورم چه می دانی؟!

هوای کلبه ی غمگین سرت راسایه هاافکـند                

سرت بالا،من آن شمشـادمغرورم چه می دانی؟!

نسیم کوی من هم چون نسیم بادنوروزی است             

کجاداری سراغش را؟!که مستـورم چه می دانی؟!

من ازجنس همین خاک شقــایق پرورویاسم               

چه می دانی توازاین جنس مشهورم چه می دانی؟!

کجاباشدنگیــن^ سبـزینه ی انگشترایـــــــــــران                

همین مــازندران باشـد،بودگورم چه می دانی؟!

              (جوادعابدی،اردی بهشت نودویک)

[ ۱۳٩۱/٢/۳۱ ] [ ۸:٢٦ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

برآه آتشیــــــنم ساقی بریزآبی    

فریادتانیامدساقی بده جوابی

ازخانه ی دلم بین رُفتم غبارغش را           

تاجاکنددراین سراندیشه ی صوابی

(جوادعابدی-1371)

[ ۱۳٩۱/٢/٢٦ ] [ ۳:۳٠ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

                             به نام خدا

                      ای هم نشین مهتاب

من زاده ی شــــــقایق ازنسل آفــتابم     

همســایه ی ســتاره ازجــنس ماه تـابم

آه سحــر کشیــدم خون جگر چشیـدم          

درچـشم سنگ خاراست ازاشک خون وآبـم

این عطروبوکه بینی ازآن شمیم سیب است        

 دربین خاروخاشاک من کی طــــلای نابـم؟

پایانه ی زمانه است این مـاه پرفضیــلت           

درجوی شهــدوشیرین من قطره ای ازآبــم

 روشن ترازستاره چون آفتـــاب مــانی           

اینک بتــــاب تامن ازنورتوبتــــــــابم

درسیـــنه ی شقـایق داغی نهفته باشد           

ازداغ لالــه هانــــیزدروادی سرابـــــم

ای تکیــه گاه هسـتی وی رازورمزمستی         

خـــطی بزن نــگارابرنقــشه ی خـــرابم

همــــپای پنجره باش تاانتـــهای دریا         

برســـــفره ی نیـــایش بی کاسه وشـرابم

بادست های خالی پل می زنم به مهــتاب        

ای هم نشین مهـــتاب کی می رسدجــوابم؟!

ای هم سفربیاکه درباغ آســــــمان ها         

بایدســـتاره هاچیـــدازپنــــجه ی رَبابم

دردشت واژه هایم تک واژه ای طلایی است     

 آن هم بنام«مهدی»(ع)است کزعشق بی حسابم

            (جوادعابدی،رمضان هشتادونه)

 

[ ۱۳٩۱/٢/۱٧ ] [ ٤:۳٦ ‎ب.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

                          به نام خدا

                       آیه های کوثر

آسمان شهردل یک آســـمان دیگراست       

 کوچه های شهردل ماتم سرای مادراست

درکجادیدیدکه پهلوی گل آهن زنند؟!    

 آه یک جاآن فقط برآیه های کوثــراست

مهرآب وآینــه باهمره غنچه شکست 

 نازنیــناپیش بگذاراین وداع آخِــراست

پنجه ی دشمن به روی ماه تابان من است    

زخـمی امّاماه من ازهرمهــی زیباتراست

نازنینامِهرماهم مُــهرگردون راشکـست   

عاشقی کن عشق اگرباشدزعشق مادراست

من نمازعشق می خوانم به روی برگ گل     

سجده وسجّاده ام گل های نازواطـهراست

آب بستم دشت های دیدگان خشـک را     

تاکمی سیراب گرددچون بهایش گوهراست

داستانم این توولیلای مجنون مرده است     

من کجا؟!لیلاکجا؟!این داستـانم ابـتراست

بانسیم مهـــرورزی دشت هاراسبزکرد     

یازده نورولاازدامـــن نیلوفـــــراست

 (جوادعابدی،اردی بهشت نودویک)

 

[ ۱۳٩۱/٢/٩ ] [ ٩:۳۸ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]

به نام خدای فاطمه(س)

شقایق لای در طاقت ندارد   صدازدعشق در دقت ندارد

                                         (عابدی)

تقدیم به بی بی دوعالم.

[ ۱۳٩۱/٢/٥ ] [ ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ] [ درسایه سارعشق ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نويسندگان
صفحات اختصاصی
امکانات وب
پخش زنده حرم
بک لينک