بـــوی سبـــــــزینه های بهــــــشت

عهدوفاکن بنماسرخی عشق ازلی/عاشقم وازلب لعلت چوکشیدن نتوان

آقای هستی

به نام خدا تقدیم به آقای هستی! تمام بندبندتن زبـــــان است                شهادت می دهدنذری عیان است نمی ارزدجوانی،کل عــــــالم               فدای مهدی صاحب زمان(ع) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

تک نوازی

درکتابت اولین لوح وقلم             اولین وآخرین زادحرم ابتدای کوچه ی ماتم ازوست         اولین مظلومه ی عالم ازوست ماکجاوراهی صحراکجا؟!          ماکجاقطره کجادریاکجا؟! ماکجاوخلوت شب ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید

زمزمه ی عشـــق

                                به نام یکتاهنرمندآفریننده                     زمزمه ی عشـــق زمزمه ی عشـــق رابادل شیـــداکنم     هم همــه ی شـوررابادل تنــــهاکنم درگذرکوچه هایادگـــل نرگـــــسم                ای گــل زیبای من ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
مرداد 88
1 پست
دی 87
2 پست
آبان 87
7 پست