مهرجنون

به نام خدا

باردگر پیش کشی است به درگاه امیرقافله ی مهر!

مهرجنون

شدشب آدینه ودل گیــرشدم                 صبح جوان وشب آن پیرشدم

چشم ترم نیست برِآب وهـــوا                 فاصله افتاده ودگردیــرشدم

بنده نوازی وکن وسردست بکش               وزهمه بیزاروهمــه سیرشدم

آمـــده ام بردرِتوقفــل زدی                 ازسردیــوارســـرازیرشدم

دفترشعرمن اگرخط خطی است                دست خودم نیست که جوگیرشدم

هم نفس یارشدن کـاردل است                بازببخـشیدمراشیــــرشدم

نقشه زدی پرده ی دل رابه نگاه               یک شبه نقش تووتصـویرشدم

سوخــته چـوبی ته مرداب بلا                نورتوبخشیدی وشمشــیرشدم

ای به خدا شبنم مهراست به چشم            مهرترادیـــدم و تبخـیرشدم

مجدوبزرگی همـه این بودکه من               پای به گل یکسره تحقیـرشدم

طعنه زدن برخس وخاشاک چه سود          طعنه مزن بسته ی تقدیرشدم

باردگراین تو و لیلای عزیــــز                مهرجنون است چنین زیرشدم

کشته ی آن نرگس مستم شب وروز          بانفـسش هم نفــس میرشدم

این دل واررفته زمین خوردوبیـــا           دست مراگیــرزمین گیرشد

( جواد عـــابدی،دی ماه نودودو)

 

 

/ 6 نظر / 26 بازدید
صبا

نقشه زدی پرده ی دل رابه نگاه یک شبه نقش تووتصـویرشدم سوخــته چـوبی ته مرداب بلا نورتوبخشیدی وشمشــیرشدم سلام گرامی . دلنشین بود حس غریبی داشتم

رفیق

مرد این بازیچه دیگر نیستم این تو ولیلای تو من نیستم!

محبوبه

عالی بود!

محبوبه

عالی بود!

صبا

سلام گرامی خوب هستید؟ روزها به انتها میرسند و سال کهنه میشود! سال نو در راه است! وقت آن است که خانه دل را تکان دهیم! خانه دلتان شاد و سلامت باشیدوسالی پرازخیروبرکت و شادی در پیش رو داشته باشید[گل]

صبا

دیگر آن خنده زیبا به لب مولا نیست همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست قطره ی اشک علی تا به ته چاه رسید چاه فهمید کسی همچو علی تنها نیست