بهشتیان

                     تقدیم به بهشتیانی که برسرسفره ی

     سبزینه های بهشتند.

      (هم کاران ومعلمان ارجمند)

ازسخنان امام صادق(ع):اهالی بهشت چهارنشانه دارند.

1-روی گشاده.

2-زبان نرم.

3-دل مهربان.

4-قلب بخشنده.

/ 2 نظر / 10 بازدید
خادم الشهدا

سلام بوی سبزینه و طراوت شهدا و امام شهدا در سبزینه های بهشت ، دیده دل و جان را معطر کرده است . خدا قوت

خادم الشهدا

ستایش کریمی را که زینت صداقتش زیوری است زیبنده و رشحه (قطره) محبتش گوهریست ارزنده . گلشن امید از نسیم عنایتش تازه روی و غنچه آرزو از عطیه ی هدایتش مشک بوی . مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت دیوانه ی عشق تو سـر از پا نشناخت هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید و آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت عید بر شما مبارک