چهره ی ماه

                               به نام خدا

                            چهره ی ماه

درمیان شب ونم بی گل زهـــراچه کنـم؟! 

آه بااین همـه غم، بی گل زهراچه کنم؟!

پرِ پروازندارم ، همــه مجنــــون تواند                   

رفته لـیلا،منِ کم ، بی گل زهراچه کنم؟!

داســتان من دیوانه همان غصـّـه ی تست                   

مانده باغصـّه وغم،بی گل زهراچه کنم؟!

شب گرفـتارنوای نیِ مــردان خــداست                   

بازهم درچم وخم، بی گل زهراچه کنم؟!

صاحب این دل  پژمرده  همــانست که بود                 

سایه بانی است حرم،بی گل زهراچه کنم؟!

چــهره ی مــاه منِ ماه،دلِ مــاه ربود                

پیش بگذارقــدم، بی گـل زهراچه کنم؟!

آخرین رشته ی پیوسته ی مامنتـــظَراست                

نازنینا! چه کنـم بی گــل زهراچه کنم؟!

             (جواد عابدی، خردادنودویک)

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
صبا

سلام استاد . نیستان دلم را نی بریدند بیا مهدی گلت ازپی بریدندد گل زهرا کجائی رخ بتانان حکایت را ز برف دی بریدند... اشعارتان از عمق وجود پاکتان سرچشمه میگیرد . موفق باشید

صبا

گویند حریم کعبه در داشته است از 13 رجب خبر داشته است ازشدت اشتیاق دیدار علی دیوار حرم شکاف برداشته است میلاد مولود کعبه و روز پدر برشما گرامی مبارک