زمزمه ی عشـــق

                                به نام یکتاهنرمندآفریننده

 

 

                زمزمه ی عشـــق

زمزمه ی عشـــق رابادل شیـــداکنم   

 هم همــه ی شـوررابادل تنــــهاکنم

درگذرکوچه هایادگـــل نرگـــــسم               

ای گــل زیبای من باتوچه غوغـــاکنم!

نرگــــس زیباازآن دامن ،نیـلوفراست               

بانفس لالــه هاخــدمت دنیــــاکنم

جان وتنم ای نگارجمــــله فدای سرت               

چشــم به راه توام تادل توجــــاکنم

ای گل بی خارمن ای گل زیبــــای من                

ای دل ساده ببخش خواهش بی جـاکنم

تیغ غمت ای نگار رشته ی صبــرم برید               

دست مرابســته ای دل پی دریــاکنم

مُهــره ی مهـــرِخدا،دست مراهم بگیر              

دست به دامــان تو،نـاله ی فــرداکنم

دامنه ی عشــــــق تودامن ماراگرفت              

جلوه ی عشــــق تراشهره ی دنیـاکنم

ازنفس لاله هاجــــــان ودلم گرم شد              

دیده به دیـدارتست روی به صحــراکنم

غنچه ی نشکفته ایست آن لب سرخ نگار             

باتوقـــــرارم قرار،بامژه امضــــاکنم

ای گل لیــلای من خـــاک کف پای تو             

سرمه ی شهــلای چشم،دیده ی بیناکنم

زمزمه ی عشــــــق بودرازگل رازقی             

سینه ی خودجاده ی یوسف زهرا(س)کنم

                 (جوادعابدی،خردادنودویک)

 

/ 3 نظر / 19 بازدید

هنوزم انتظار و انتظار است هنوزم دل به سینه بی قرار است هنوزم خواب میبینم به شبها همان مردی که براسبی سوار است همان مردی که جمعه خواهد آمد واین پایان خوب انتظار است ... میلاد مبارک

صبا

سلام چه عرفه ها آمد و بی بهره ماندم! کاش میشد قدرش را دانست ... التماس دعا

سپهر محمدی

عالی بود