یادشان به خیر

تقدیم به آنان که هیچ نخواستندوجان شیرین خودرانثارکردند.

 

به نام خدا

             یـادمان باشد شهیدان زنده اند                  تا ابد اِستـــاده وپاینـــده اند

             یــادمان باشداگرکوبنــده ایم                 بانفس های شهیدان زنــده ایم

        یادمان باشدکه ما،دل، شسته ایم            باشهیدان دست پیمان بسته ایم

( جواد عـــابدی)

/ 0 نظر / 17 بازدید