شهدای غواص

به نام خدا

تقدیم به آنانی که درزیرخاک ایستاده جان دادندتا ماهماره ایستاده بمانیم.

بی چشم داشت: ...

هم سفرشو پابه پا ،بی چشم داشت                تاته این ماجرا ،بی چشم داشت

صاحبِ خانه کریم ست وعزیز                       دست هایش بی ریا ،بی چشم داشت

چارچوب قلب من بی واسطه                    می شود چِفت شما، بی چشم داشت

بی زبانی، چشم درچشم توام                    خواستار یک دعا، ،بی چشم داشت

نوکری درآستانت سروری ست                 کیست؟بی چون وچرا،بی چشم داشت

رمز اکنون یکصدو هفتاد وپنج                آمده درشهرما ،بی چشم داشت

کوچه های شهرما زنگار بود                         بیمه کرد و شد جلا ،بی چشم داشت

کربلا شد شهرما پا شو بیا                           گرتوخواهی کربلا ،بی چشم داشت

ازچه می ترسی؟برو، دستی بده                 می شود زودآشنا ،بی چشم داشت

گر تو غرق باتلاق زندگــی                  زودتر با ما بیا ،بی چشم داشت

می توان بی ادّعا پرواز کرد                     دست بسته در هوا ،بی چشم داشت

دست بسته بعد سی سال آمدند                تا بگیرد دست ها ،بی چشم داشت

وه! چه زیبا یکّه تازی تا جنون                   بعد، لبخند خدا ،بی چشم داشت

ناتوانم گرچه در توصیف  تو                      تو بپا کردی مرا،بی چشم داشت

چون عزیزی با تو می گویم که من                 روی سر بگذار پا ،بی چشم داشت

گرچه آن ها بی سرند وبی زبان                   می زند ما را صدا ،بی چشم داشت

باز روی دست وسر چون خط شکن             پیشتازی جان فدا ،بی چشم داشت

دست بسته غنچه ها در زیر خاک                   ایستاده  با ولا ،بی چشم داشت

ماجـرا از ابتــدا تعریف شد                         پس بخوان تا انتها ،بی چشم داشت

                                              جواد عابدی(مرداد94)

 

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
سپهر محمدی

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل]