آقای هستی

به نام خدا

تقدیم به آقای هستی!

تمام بندبندتن زبـــــان است                شهادت می دهدنذری عیان است

نمی ارزدجوانی،کل عــــــالم               فدای مهدی صاحب زمان(ع) است

                               ..............................

مکن فکری جــــهان سالار دارد               هماره صـــــاحبی بیدار دارد

یکی می گفت می آیدبه زودی               هم اوکه چهره ی گلنار دارد

                              ..................................

دُری دارم که هر دریـــــا ندارد                       گلی دارم که هرصحرا ندارد

کسی چون من میان این همه گل                 گلی چون یوسف زهرا(س)ندارد

                            .....................................

یکی پرسیدپیش وپس،نشسته ست          

که درقلبت کدامین کس نشسته ست

خـــــداداندکه دراین کلـــــبه ی دل             

هــــماره نوگل نرگـــس نشسته ست

(جواد  عابدی،آبان نودوسه)

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
خادم الشهدا

بسیار زیبا بود استاد عزیز اشعار جدیدت رو بارگذاری بفرمایید