دلم می گفت: ...

تقدیم به همه ی منتظران منتظر.

به نام خدا

دلم می گفت: ...

 

هنوز ازگل، گلاب ناب می آید              به دشت دل،صدای آب می آید

اگربستـندآب مهربانی را               ولـی آواز پـای آب می آید

اگردنیاشود بازلف توتیره              زروی ماه تو مهتاب می آید

اگرسینه زبی آبی ترک دارد          ولی یک روز هم سیلاب می آید

اگر چشمم شود مردابی ازگنداب            خوشی روزی براین مرداب می آید

اگرغرقیم درگرداب، امّاصبر                چرا؟! آرامش گرداب می آید

خداراشکرمی گویم که می دانم             که بانازش به چشمم خواب می آید

تنم چون سطح دریا صاف وساده، لیک                 به سوی او دل بی تاب می آید

درو دیواردل ازهم جدا،امّا                  یدبیضایی نصّاب می آید

اگربین من و تو فاصله خیلی است              دلم ازتیرتن،  پرتاب می آید

به وقت شب گل شب بو می نالد               که می داند گل نایاب می آید

دلم می گفت: می آید اگرخواهی

دعاکن عاقبت ارباب می آید

جواد  عابدی(رمضان 94)

/ 1 نظر / 28 بازدید
سپهر محمدی

سلام دبیر واقعا حرف نداره، عالیه[گل]