زخم دل

کلید یک راز ــــ  از عرفه تا عاشورا

   دعای عرفه عرفان نظری امام حسین

است و عاشورا عرفان عملی او .


   دعا یعنی خواست یعنی خواهش. دعای

 عرفه حرف های امام حسین است. به

همین حرف ها او و خانواده اش در کربلا

عمل کردند

 

 

زخمی که امام را رنج می داد جهل زمانه و

 جهل مردم زمانش بود.

/ 0 نظر / 13 بازدید