استادسلمان هراتی(ره)

جهان، قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند، ایستاده اند درخت یک مفهوم است دریا یک مفهوم است جنگل و خاک و ابر خورشید و ماه و گیاه با چشم های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.
سلمان هراتی

/ 0 نظر / 12 بازدید