تمام هستی

بیا باران کـــویر تن ترک دارد                  گمانم سینه ی زخمی نمک دارد

کجایی ای تمام هستی عالم؟!            گـــــلم بوی گل باغ فدک دارد

                                       (جواد عابدی)

/ 1 نظر / 20 بازدید
سپهر محمدی

عالی