# آیه_های_کوثر

آیه های کوثر

                          به نام خدا                        آیه های کوثر آسمان شهردل یک آســـمان دیگراست         کوچه های شهردل ماتم سرای مادراست درکجادیدیدکه پهلوی گل آهن زنند؟!      آه یک جاآن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید