# برپا

برپاوماه رخ

                                                       به نام خدا                                                        بــرپـــــــا            روبه تخته ، بچّه ها بیــــدار برپا             بچّه هاخاموش ویک هشدار برپا             پهــلوان قصــّه های عشـق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید