# چهره_ی_ماه

چهره ی ماه

                               به نام خدا                             چهره ی ماه درمیان شب ونم بی گل زهـــراچه کنـم؟!  آه بااین همـه غم، بی گل زهراچه کنم؟! پرِ پروازندارم ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 10 بازدید